INTRODUCTIE MET DE HOND
© 2006 De Buitenkat
Er wordt vaak gezegd dat honden en katten niet samengaan, maar als u deze stappen opvolgt dan is het mogelijk dat ze zonder al te veel problemen kunnen samenleven in huis. Hoofdregel is, dat ontmoetingen altijd onder toezicht moeten gebeuren en nooit buiten. Begin de introductie pas na 1 week, houdt de kat tot die tijd apart van de hond.
Met een doekje kunt u de geur van de hond en de kat bij elkaar overbrengen, zodat ze alvast aan elkaars aanwezigheid kunnen wennen zonder met elkaar geconfronteerd te worden.
Als u gaat beginnen:

-Zorg dat de hond wat moe is door hem van te voren goed uit te laten of  
met hem te spelen.

-Arrangeer de introductie in een gesloten ruimte op een moment dat u,
de hond en de kat ontspannen zijn.

-Zorg dat de hond is aangelijnd en dat u iets lekkers voor de hond bij u
heeft. Probeer ervoor te zorgen dat de riem altijd slap hangt. Breng de 
kat in een vervoersmand binnen en zet hem op een tafel. Houdt de
mand gesloten.

-Als de hond zich goed gedraagt (niet gromt, blaft of zich fixeert op de
kat), laat hem dan doorgaan met contact maken. Wacht tot de hond
naar u terug komt en op zijn minst 10 seconden bij u blijft. Beloont u 
hem dan voor het bij u blijven.

-Geef de hond vrije toegang om de kat te onderzoeken door te ruiken
etc. Als de hond zich op de kat fixeert, negeer hem dan en wacht met
wat lekkers geven tot hij weer rustig is en hij zijn aandacht op u gericht
heeft.

-Praat niet tegen uw hond, raak hem niet aan, straf hem niet en maak
geen oogcontact.


-Als alles goed gaat en de hond rustig blijft, kunt u voorzichtig proberen
het deurtje van de vervoersmand open te zetten. Laat de kat ongeveer
10-15 min. de kamer verkennen. De hond is nog steeds aangelijnd. 
Beloon de hond als hij niet op de kat let en negeer hem als hij fixeert.

-Zet de kat na 10-15 minuten apart en ga met de hond naar de tuin of
een park om met hem te spelen.

-Herhaal deze stappen een paar keer per dag de eerste dagen.
Wanneer de kat en hond ontspannen zijn in elkaars aanwezigheid,
kunnen ze elkaar ontmoeten zonder gebruik van de vervoersmand.

-Probeer niet om verkeerd gedrag van de hond te versterken. Als u met 
de kat of hond praat, ze aanraakt of probeert gerust te stellen of de
riem te strak houdt, zult u de interesse van uw hond in de kat 
versterken en zijn jachtgedrag aanmoedigen. De hond leert dan ook dat 
hij uw aandacht kan krijgen door (te) geļnteresseerd te zijn in de kat.

-Als de kat en hond niet goed met elkaar op kunnen schieten of als de
hond maar blijft fixeren, raak dan niet in paniek, u maakt het dan alleen
maar erger. Schakel in dit geval een deskundige in.
De Buitenkat