2006 De Buitenkat
KAT EN KIND
Katten en baby's

Om de kat voor te bereiden op de komst van een baby, kunnen de volgende punten wellicht meehelpen:

-maak zo snel mogelijk de babykamer in orde
en laat de kat tijdens het inrichten zoveel
mogelijk de kamer ontdekken
-laat de kat ongeveer een maand van te voren   
alvast wennen aan de tijden dat de baby zal
slapen en sluit op die tijden de deur van de
babykamer
-laat de kat vast wennen aan de nieuwe geuren
van poeders, zeep, lotion etc.
-door middel van bijvoorbeeld een cd met baby-
geluiden kan geprobeerd worden de kat hieraan
te laten wennen, babygeluiden kunnen best
beangstigend zijn voor katten
-voordat de baby thuiskomt, kan de kat vast
wennen aan de geur, door hem aan een
ongewassen kledingstuk van de baby te laten
ruiken
-probeer ervoor te zorgen dat het dagschema van
de kat zo veel mogelijk hetzelfde blijft,
dus eten en spelen nog steeds op vaste tijden
-zorgen dat de kat ook aandacht krijgt als de
baby in de kamer is. Zo wordt de aanwezigheid
van de baby ook positief en wordt de aandacht
goed verdeeld
-als de kat probeert weg te vluchten voor het kind,
houdt hem dan niet tegen. Dit zorgt er alleen maar
voor dat de kat gestresst raakt en angst kan
omslaan in agressie als de kat denkt dat hij geen
kant op kan en geen controle over de situatie meer
heeft.
-zorg voor voldoende plekjes waar de kat zich kan
terugtrekken

Katten en kinderen

Het is belangrijk om kinderen van het begin af aan te leren op welke manier een kat opgetild moet worden en ze iets te leren over lichaamstaal, zodat ze weten wanneer ze de kat met rust moeten laten.
Dit kan later een hoop tranen voorkomen.
Als het kind de kat wat beter leert begrijpen, kan er een gezonde relatie tussen de twee ontstaan en bovendien kan het kind zich dan ook leren inleven in andere dieren.
Het beste is altijd dieren en kinderen niet samen alleen te laten en de dieren zoveel mogelijk naar het kind te laten komen en niet andersom.
Zorg ervoor dat de kat zich terug kan trekken en een rustig plekje kan vinden wanneer hij dit wil.
Door kinderen de kat af en toe wat lekkers te laten geven, kan voor de kat de aanwezigheid van kinderen leuk maken.
De Buitenkat