© 2006 De Buitenkat
KITTENS
Kittens kunnen het beste tot 14 weken bij hun moeder en nestgenoten blijven, of indien die er door omstandigheden niet meer zijn, bij andere katten die voor hen een rolmodel kunnen zijn. Op die manier leren ze sociale vaardigheden.
Spel is bijvoorbeeld een manier voor kittens om te leren hoe ver ze kunnen gaan met stoeien, hoe te communiceren en rangen te bepalen. Een goede socialisatie kan een hoop gedragsproblemen voorkomen. Begin dus nooit aan een kitten dat te vroeg bij de moeder wordt weggehaald!

0-2 weken (neonatale fase)
*De eerste dagen zijn de ogen en oren nog dicht
*Na ongeveer 10 dagen gaan de oogjes en oortjes open

2-3 weken (overgangsfase)
*de kittens gaan steeds beter zien, horen en lopen
*het sociale spel begint
*de eerste tandjes komen door
*ze kunnen al wat vast voer gaan eten naast de melk van de
moeder (kittenmelk met wat gepureerd blik bijvoorbeeld)

3-7 weken (eerste socialisatiefase)
*de kittens gaan steeds meer op onderzoek uit
*de coŲrdinatie wordt steeds beter
*de kittens leren vaardigheden te vergroten om prooien te
kunnen vangen
*het evenwichtsorgaan wordt getraind
*de kittens leren van de moeder de kattenbak te gebruiken
*deze periode is belangrijk voor het socialiseren van de kittens;
laat ze wennen aan vreemde mensen, kinderen, andere dieren, 
voorwerpen

7-14 weken (tweede socialisatiefase)
*de kittens kunnen nu ook aan brokjes gaan wennen
*de vaardigheden worden nog beter en de kittens leren het
meeste door te kijken naar hoe hun moeder alles doet
*met 9-14 weken spelen ze het meest. Leer ze trouwens dat ze
mensen niet bijten of krabben. Dit kan later tot
agressieproblemen zorgen.
Als er tijdens spel wordt gebeten of gekrabt, negeer het kitten
dan direct en loop weg. Zo leert het kitten dat het spel
beŽindigt wordt op het moment dat het dit gedrag vertoont. Niet 
straffen of iets zeggen!
*met 14 weken is het kitten goed gesocialiseerd en heeft het
genoeg geleerd.

De Buitenkat